slovenčina

Včera večer som telefonovala s pánom Stegrom a opýtala som sa ho o zmluvu medzi firmou pána Stegra a našou firmou MDT BUILDING. Opýtala som sa ho aby ste Vy mohli vystaviť zmluvu pre nás a poslať nám ju na email lebo pán Steger je objednávateľ a my by sme Vám tu zmluvu podpísali a naspäť poslali. My nevieme rozsah prác a všetky podrobné informácie ku stavbe . Praxou je že objednávaťeľ vystaví objednávku alebo zmluvu o dielo. A nie naopak, že sám dodávateľ vyhotoví zmluvu. Dnes ráno som telefonovala s pánom Kundráom a ten chcel od Vás zistiť akým spôsobom budú vyplatené predošlé faktúry? Pán Kundrát ma pochybnosti v tom, že ak prídu znovu pracovníci na stavbu opätovne nebudú uhradené faktúry. Preto pán Kundrát navrhuje aby z predchádzajúceho obdobia bola vyplatená aspoň polovici neuhradeńej sumy. Dnes ráno som telefonovala s pánom Stegrom a povedala som mu, že v priebehu dňa ako budeme vedieť bližšie informácie o praconíkov, tak mu zavolám.

nemčina

Letzte Nacht habe ich Herrn Stegr angerufen und ihn nach dem Vertrag zwischen der Firma von Herrn Stegr und unserer Firma MDT BUILDING gefragt. Ich habe ihn gebeten, dass Sie einen Vertrag für uns ausstellen und uns per E-Mail senden können, da Herr Steger der Kunde ist und wir den Vertrag unterschreiben und an Sie zurücksenden würden. Wir kennen den Arbeitsumfang und alle Detailinformationen zur Konstruktion nicht. Die Praxis ist, dass der Kunde einen Auftrag oder einen Arbeitsvertrag erteilt. Und nicht umgekehrt, dass der Lieferant den Vertrag selbst erstellt. Ich habe heute Morgen Herrn Kundrá angerufen und er wollte von Ihnen herausfinden, wie die vorherigen Rechnungen bezahlt werden. Herr Kundrát bezweifelt, dass die Rechnungen nicht erneut bezahlt werden, wenn die Arbeiter wieder auf die Baustelle kommen. Daher schlägt Herr Kundrát vor, mindestens die Hälfte des ausstehenden Betrags aus der Vorperiode zu zahlen. Heute Morgen habe ich Herrn Stegr angerufen und ihm gesagt, dass ich ihn tagsüber anrufen würde, sobald wir mehr über die Arbeiter wissen.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)